Miljørigtig brandimprægnering og brandslukning

Firestop Nordic har med baggrund i træindustrien udviklet og fået patent på et miljørigtigt middel, som kan anvendes til både brandimprægnering af træ og andre sugende materialer som fx. træfibre, papir og tekstiler. Firestop kan desuden anvendes som tilsætning i vand, der skal bruges til slukning af brand og som dermed skaber et effektivt og vandbesparende slukningsresultat.

Firestop har en grøn og miljøvenlig profil, og adskiller sig dermed fra andre brandbeskyttelses- og brandslukningsmidler. Produktet indeholder ikke skadelige stoffer og kemikalier og er 100% organisk og nedbrydeligt.

Mange virksomheder med fokus på “cradle-to-cradle” bruger i dag produktet.

Miljørigtig brandimprægnering

Beskyt dit byggeri mod brand med Firestop. En forebyggende brandbekæmpelse er afgørende, når der skal opføres et nybyggeri eller et eksisterende byggeri skal vedligeholdes og sikres mod brand.

Firestop er derfor et naturligt valg, da byggeri og andre materialer behandlet med Firestop ikke kan antænde og er dermed sikret mod brand. Produktet benyttes i dag i flere forskellige industrier inden for tekstil- og træbranchen, men mulighederne er mange og vi hjælper med testprocessen i nye projekter.

Brandslukning

Firestop er et 100% organisk og biologisk nedbrydelig produkt, som er særdeles effektiv til slukning af brand.

Firestop tilsættes sluknings vandet og dette forbedrer slukkeeffekten markant, da køleeffekten bliver 10 gange større end vand. Dette sikrer et bedre arbejdsmiljø for brandmandskabet, da det mindsker udviklingen af sundhedsskadelig røg og partikler. Der er også en markant besparelse på brugen af vand, da branden slukkes hurtigere og risikoen for efterbrand er minimeret.