Effektiv og miljøvenlig brandslukning

100 % organisk – ingen forurening – bedre arbejdsvilkår for brandmænd

Optimal og effektiv slukning – minimerer røgudvikling og efterbrand – køleeffekt 10 gange bedre end vand

Firestop er et 100% organisk og biologisk nedbrydeligt og er ikke tilsat giftstoffer.

Firestop tilsættes slukningsvandet og med kun 5% tilsat slukningsvandet køler blandingen så meget, at det lukker det brændende produkt og blokerer ilt tilførslen. Ilden slukkes derfor hurtigere og bedre.

Samtidig imprægneres slukningsområdet, så branden ikke kan vende tilbage. Ved anvendelse af Firestop starter køleeffekten ved 230 – 250 C, hvilket minimerer risikoen for giftig røg og damp.

Der vil også være en minimering af efterslukningsarbejde, da slukningen med Firestop imprægnerer området og dermed slukker ilden helt.

Firestop kan også benyttes til at indkapsle brand, så branden ikke breder sig. I særligt brandhærgede områder kan brand indkapsles i brandbælter ved hjælp af Firestop, så man hurtigere få styr på branden og kan afsikre området.

Ingen forurening og vandbesparende

Firestop indeholder ingen anmeldelsespligtige kemikalier, hvilket betyder, at risiko for forurening af både grundvand og øvrigt miljø minimeres og oprensning efter brand bliver minimal.

Mængden af vand til at slukke brand bliver reduceret, da branden slukkes hurtigere og skaber dermed en økonomisk besparelse på vandforbruget.

Bestil information om Firestop

Vi sender dig mere information om vores produkter og kontakter dig

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev?Ja tak

  All information kept confidential according to GDPR.

  Miljø og Arbejdsmiljø

  Forbedring af arbejdsmiljøet for brandfolk – minimering af  risikoen for giftig røg og damp

  Der er stor fokus på arbejdsmiljøet for brandmænd i hele Norden, både på grund af kræftrisikoen, men også da vi ser en overdødelighed i denne arbejdsgruppe. Årsagerne hertil er mange, men en af dem er blandt andet risikoen for indånding af sundhedsskadelig røg og partikler.

  Tilsætning af Firestop i slukningsvandet skaber en stor køleeffekt. Dette betyder ikke bare en nedkøling af det brændende materiale, men også en køling af miljøet omkring branden.

  Hermed bliver arbejdsmiljøet for slukningsmandskabet væsentligt forbedret. Nedkølingen giver også mulighed for at komme tættere på branden, så slukningsarbejdet effektiviseres.

  FireStop indeholder ingen anmeldelsespligtige kemikalier og køleeffekten starter ved 230 – 250 C, hvilket minimerer udvikling af giftig røg og damp og dermed risikoen for indånding af sundhedsskadelig røg og partikler.

   

  Resultat fra test

  I samarbejde med Kolding kommunale brandvæsen har vi testet Firestop i slukningsvand og der er foretaget forsøgsslukninger på forskellige materialer som halm, træ og bildæk.

  Ved de 3 forsøgs slukninger kan vi dokumentere 5 væsentlige ting:

  • Slukkeeffekten er væsentlig forbedret
  • Der opnås en enestående køleeffekt, som er mange gange større end vand. Dette betyder, at brandmændene kommer tættere på branden og røgudviklingen er formindsket
  • Firestop har en imprægnerende effekt, der sikrer indkapsling af branden, så spredning og genantænding forhindres
  •Mængden af slukningsvand bliver reduceres betydeligt, hvilket betyder færre efterfølgende vandskader og udtørringer. Det vil sige effektiv brandslukning med økonomisk gevinst